WEB JE POÉZIA

 • Webové sídla (stránka, portál, e-obchod) ako projekty logickej štruktúry a funkcionality webovej prezentácie podľa aktuálnych responzívnych štandardov.

< WEBKÓDER >

 • Oživuje uživateľské rozhranie webovej prezentácie alebo webovej aplikáce (E-shop)
 • Mojou doménou je webový frontend, jazyky CSS3, HTML5 a súvisiace technológie
 • Kóder má presah do oblastí, s ktorými spolupracuje (UX, webová grafika) a taktiež do oblasti backendu programovania, do administrácie webu a správy serverov
 • Webový kóder alebo frontend kodér či vývojár uživateľského rozhrania (UI)

< TECHNICKÉ ZNALOSTI >

 • Prakticky použiteľné HTML5 značky, štrukturálne elementy a ich významy podľa špecifikácie
 • Formuláre
 • Sémantické metaznačky
 • HTML5 formáty audia a videa
 • Vedomosti o základných HTML5 aplikačných API (local/sessionStorage, History API, Geolocation API)
 • Komunikácia (WebSockets, ServerSentEvents), offline (AppCache)
 • CSS3 vlastnosti, ktoré sú podľa CSS Working Group vo fáze W3C Recommendation alebo Proposed Recommendation
 • Stavba layoutu pomocou CSS3
 • Kaskáda, dedičnosť, špecifickosť v kontexte CSS3
 • Jednotky (px, em, rem, percentá, cm) a ich klady, zápory a možné scenáre použitia
 • Prakticky použiteľné CSS3 selektory
ZÁKLADY JAVASCRIPTU
 • Premenné, typy, operátory, podmienky, cykly, pole, objekty, DOM, udalosti
 • AJAX a princíp jeho fungovania
 • jQuery a podobné knižnice (znalosť scenárov pre použitie, výhody a nevýhody v porovnaní s čistým JavaScriptom, selektory, udalosti, ajax, použitie modulov)
PREHLIADAČE
 • Jadrá prehliadačov a jednotlivé prehliadače v slovenskom a svetovom prostredí (vrátane mobilných)
 • Fungovanie prehliadača (preloader, blokúce JS/CSS)
 • Rýchlosť načítania (dátový objem stránky, requesty, CSS sprity)
 • Pokročilá rýchlosť načítania (critical Rendering Path, znalosť princípov lazyloadingu, podmienené načítánie, problém latencie mobilných sietí)
OBRÁZKY
 • Všeobecné pojmy (vektory, bitmapy, kompresia, alfa-priehľadnosť, nástroje pre optimalizáciu)
 • Rozdiely mezi JPG, GIF, PNG, SVG
 • Responzívne obrázky
ANIMÁCIE
 • Skutočné animačné nástroje (CSS animácie, vlastnosti "animation" a "transition", SVG animácie)
 • Emulácia animácií v Javascripte / jQuery

< PRACOVNÉ POSTUPY >

RESPONZÍVNY DIZAJN
 • Základné princípy (fluidný layout, fluidné média, Media Queries, breakpoints)
 • Implementácia (Mobile First, UX na mobiloch, rýchlosť načítania)
ARCHITEKTÚRA
 • Systémy zápisu
 • Modulárne UI systémy
 • Tvorba style guides
EFEKTIVITA
 • CSS preprocesory
 • Automatizácia
 • Frontend frameworky (Bootstrap, Foundation)
TYPOLÓGIA PROJEKTOV
 • Prezentačné stránky
 • Mikrostránky
 • Webové aplikácie / E-shop
 • HTML E-mail

< PRESAH >

TYPOGRAFIA
 • Základné pojmy (rodina, rez, typy písem, prestrkávanie, výška/šírka riadku)
 • Základné typografické pravidlá na webe (úvodzovky, pomlčky, jednopísmenné predložky na konci riadku)
 • Súbory s fontami (systémové fonty na platformách, zdroje webových fontov Google Fonts, Typekit, vlastné a ďalšie)
REDAKČNÉ SYSTÉMY
 • Znalosť WordPress, Drupal, Joomla, ZenCart a povedomie o scenároch ich využitia
 • Hotové šablony a povedomie o scenároch ich využitia
WEB PROGRAMOVANIE
 • MVC frameworky (Nette, Zend, Rails, Django, Ember)
 • Fungovanie protokolu HTTP a chybové stránky 4x a 5x
 • LAMP architektúra a jej alternatívy
 • Šablonovacie jazyky celkovo (Smarty, Latte, Jinja)
DOMÉNY
 • Nastavenie domény
 • Presmerovanie bez adresy
LEGISLATÍVA
 • Zákon o ochrane osobných údajov (GDPR)
 • Licencovanie softvéru (MIT, Apache, GPL, Public Domain) a obsahu (CreativeCommons)
GOOGLE ANALYTICS
 • Nastavenie Google Analytics (základné nastavenie cieľov, ukladanie udalostí, meranie konverzií a ich hodnôt, nástroje pre vývojárov)
 • Google Search Console (monitoring webstránky)

 • ​Vizuálna identita firmy - korporátna identita, logo, grafické spracovanie firemných podkladov, interaktívnych katalógov a kvalitná foto-dokumentácia produktov.

> DEFINÍCIA CELKU <

 • názov firmy
 • logotyp (grafická podoba názvu firmy)
 • písmo a firemné farby
 • firemné dokumenty (vizitky, hlavičkové papiere, tabuľky)
 • firemný odev
 • dizajn produktov (obalová grafika)
 • orientačná grafika (označenie budov, navigácia v areáli)
 • firemná grafika (darčekové materiály, tlačoviny, autá)

> PROFITY <

 • komplexnosť a systémovosť
 • prezentácia firemnej originality, jedinečnosti a špecifickosti
 • stabilita a dlhodobé pôsobenie dovnútra aj navonok
 • stotožnenie sa so zamestnancami a spolupracovníkmi
 • prestíž a efektivita v komunikácii a propagácii firmy

> DIZAJN MANUÁL <

 • Súbor pravidiel, ktoré firmu graficky odlišujú od iných potenciálne konkurenčných firiem. Hlavným stavebným kameňom je vizuálny štýl alebo korporátna identita. Ako najefektívnejší marketingový nástroj predstavuje takpovediac tvár a dušu firmy.
 • Identitu firmy určuje v prvom rade logo spoločnosti, vyhotovené vo všetkých potrebných formátoch - bitmapových (pre použitie na webe, pre tlač vizitiek, letákov, hlavičkových papierov) a vektorových (pre výrobu veľkoformátovej reklamy, samolepiek, potlač reklamných predmetov).
 • Jedným z najpoužívanejších prvkov firemnej identity sú firemné vizitky a samozrejmosťou je spracovanie grafického motívu propagačných materiálov akéhokoľvek druhu (od letákov a plagátov cez brožúry a katalógy až po billboardy a reklamné tabule), a tiež grafické návrhy polepov na firemné autá či výklady...

WebKod | Responzívny web dizajn | Jaroslav Cucak

RESPONZÍVNY {WEB}DIZAJN

Webová stránka dnes musí byť optimalizovaná pre všetky zariadenia. Bez responzívneho dizajnu Vás GOOGLE bude ignorovať. Záleží totiž na spôsobe zobrazenia, ktorý korektne funguje na počítačoch, notebookoch, tabletoch aj mobiloch. Aktuálna technika vytvárania responzívnych stránok "mobile first" kladie dôraz na štýly pre mobil, až potom CSS prepísané pre iné zariadenia. Responzívny dizajn je flexibilný a umožňuje prispôsobenie veľkosti a pomeru objektov, písma a obrázkov zariadeniu, na ktorom si návštevník stránku pozerá, či už je to mobilný telefón, tablet, notebook alebo bežný počítač.

WEBSTRÁNKA

od 400 €

WEBSTRÁNKA

Responzívny dizajn, profi redakčný systém WordPress, SSL, URL optimalizácia a nastavenia SEO, nástroje Google...
VIAC

E-SHOP

od 700 €

ONLINE OBCHOD

Trendový editovateľný vzhľad. Profi funkcie, ktoré obslúžite aj sami. Bezplatná aktualizácia, neobmedzený počet produktov...
VIAC

ADMIN

od 30 €

ADMINISTRÁCIA

Webstránka prezentuje aktuálne informácie. Ich správa si vyžaduje znalosť systému a nástrojov editovania webového obsahu...
VIAC

GRAFIKA

od 15 €

GRAFICKÉ PRÁCE

Stratégia odlíšenia sa od konkurencie. Jednotný vizuál firemných tlačív a marketingových prvkov, korporátna identita...
VIAC

Navrhujeme celkovú logickú štruktúru a funkcionalitu webovej prezentácie podľa aktuálnych štandardov. Pomôžeme s prípravou obsahu (texty, fotografie, video) a zapracujeme jedinečné kódy podľa predstavy klienta o efektivite i efektnosti jeho webových stránok. Konečná cena firemnej či osobnej prezentácie závisí na stupni obtiažnosti architektúry a samozrejme veľkosti webového obsahu. Mikrostránka (e-vizitka) stojí v inej cenovej rovine ako kompletné webové sídlo, portál či eshop (700 €+). Publikáciou na internete začne webová stránka žiť svojim životom. Ak postupne zistíte, že potrebujete v obsahu niečo zmeniť, aktualizovať systémové nastavenia či zaistiť bezpečnosť webu, poskytneme asistenčné služby správcu Vášho sídla (30 €+ /mesiac).

Vizuálna identita firmy (korporátna identita) – logo, grafické spracovanie firemných podkladov, interaktívnych katalógov a kvalitná foto-dokumentácia produktov – to všetko buduje jedinečný imidž firmy a isté posolstvo. Vytvoríme logo,  reklamný baner či bilbord, všetky formy tlačovín a návrhy vizitiek pre veľké a zabehnuté firmy aj malé podniky, pre podnikateľov aj živnostníkov. Správne vedený “branding” zväčšuje príjmy a pomáha budovať značku. Grafické návrhy dodáme vo finálnej digitálnej forme pre tlač. Kvalitné zadanie a komunikácia pri tvorbe grafického návrhu sú samozrejmosťou (hodinová sadzba 15 €).

Mgr. Jaroslav Cucak

Prof. Hlaváča 26
Michalovce, 071 01
+421 902 253 074
IČO: 40011739
info@webkod.sk

WebKod | Responzívny web dizajn | Jaroslav Cucak

© 2019 WEBKOD | MGR. JAROSLAV CUCAK