WEB KÓD JE POÉZIA

WebKod | Responzívny web dizajn

 • Webové sídla (stránka, portál, e-obchod) ako projekty logickej štruktúry a funkcionality webovej prezentácie podľa aktuálnych responzívnych štandardov.

< WEBKÓDER >

 • Oživuje uživateľské rozhranie webovej prezentácie alebo webovej aplikácie (E-shop)
 • Mojou doménou je webový front-end, jazyky CSS3, HTML5 a súvisiace technológie
 • Kóder presahuje a zasahuje do oblastí, s ktorými spolupracuje (UX, webová grafika) a taktiež do oblasti back-end programovania, do administrácie webu a správy serverov
 • Webový kóder alebo frontend kodér či vývojár uživateľského rozhrania (UI)

< TECHNICKÉ ZNALOSTI >

 • Prakticky použiteľné HTML5 značky, štrukturálne elementy a ich významy podľa špecifikácie
 • Formuláre
 • Sémantické meta-značky
 • HTML5 formáty audio a video
 • Vedomosti o základných HTML5 aplikačných API (local/sessionStorage, History API, Geolocation API)
 • Komunikácia (WebSockets, ServerSentEvents), offline (AppCache)
 • CSS3 vlastnosti, ktoré sú podľa CSS Working Group vo fáze W3C Recommendation alebo Proposed Recommendation
 • Stavba layoutu pomocou CSS3
 • Kaskáda, dedičnosť, špecifickosť v kontexte CSS3
 • Jednotky (px, em, rem, %, cm) a ich klady, zápory a možné scenáre použitia
 • Prakticky použiteľné CSS3 selektory

ZÁKLADY JAVASCRIPTU

 • Premenné, typy, operátory, podmienky, cykly, pole, objekty, DOM, udalosti
 • AJAX a princíp jeho fungovania
 • jQuery a podobné knižnice (znalosť scenárov pre použitie, výhody a nevýhody v porovnaní s čistým JavaScriptom, selektory, udalosti, Ajax, použitie modulov)

PREHLIADAČE

 • Jadrá prehliadačov a jednotlivé prehliadače v slovenskom a svetovom prostredí (vrátane mobilných)
 • Fungovanie prehliadača (preloader, blokujúce JS/CSS)
 • Rýchlosť načítania (dátový objem stránky, requesty, CSS sprity)
 • Pokročilá rýchlosť načítania (critical Rendering Path, znalosť princípov lazyloadingu, podmienené načítánie, problém latencie mobilných sietí)

OBRÁZKY

 • Všeobecné pojmy (vektory, bitmapy, kompresia, alfa-priehľadnosť, nástroje pre optimalizáciu)
 • Rozdiely mezi JPG, GIF, PNG, SVG
 • Responzívne obrázky

ANIMÁCIE

 • Skutočné animačné nástroje (CSS animácie, vlastnosti "animation" a "transition", SVG animácie)
 • Emulácia animácií v Javascripte / jQuery

< PRACOVNÉ POSTUPY >

RESPONZÍVNY DIZAJN

 • Základné princípy (fluidný layout, fluidné média, Media Queries, breakpoints)
 • Implementácia (Mobile First, UX na mobiloch, rýchlosť načítania)

ARCHITEKTÚRA

 • Systémy zápisu
 • Modulárne UI systémy
 • Tvorba style guides

EFEKTIVITA

 • CSS preprocesory
 • Automatizácia
 • Frontend frameworky (Bootstrap, Foundation)

TYPOLÓGIA PROJEKTOV

 • Prezentačné stránky
 • Mikrostránky
 • Webové aplikácie / E-shop
 • HTML E-mail

< PRESAH >

TYPOGRAFIA

 • Základné pojmy (rodina, rez, typy písem, prestrkávanie, výška/šírka riadku)
 • Základné typografické pravidlá na webe (úvodzovky, pomlčky, jednopísmenné predložky na konci riadku)
 • Súbory s fontami (systémové fonty na platformách, zdroje webových fontov Google Fonts, Typekit, vlastné a ďalšie)

REDAKČNÉ SYSTÉMY

 • Znalosť WordPress, Drupal, Joomla, ZenCart a vedomosť o scenároch ich využitia
 • Hotové šablóny a znalosti o ich využití

WEB PROGRAMOVANIE

 • MVC frameworks (Nette, Zend, Rails, Django, Ember)
 • Fungovanie protokolu HTTP a chybové stránky 4x a 5x
 • LAMP architektúra a jej alternatívy
 • Šablónovacie jazyky celkovo (Smarty, Latte, Jinja)

DOMÉNY

 • Nastavenie domény
 • Presmerovanie bez adresy

LEGISLATÍVA

 • Zákon o ochrane osobných údajov (GDPR)
 • Licencovanie softvéru (MIT, Apache, GPL, Public Domain) a obsahu (CreativeCommons)

GOOGLE ANALYTICS

 • Nastavenie Google Analytics (základné nastavenie cieľov, ukladanie udalostí, meranie konverzií a ich hodnôt, nástroje pre vývojárov)
 • Google Search Console (monitoring webstránky)

WebKod | Responzívny web dizajn

 • ​Vizuálna identita firmy - korporátna identita, logo, grafické spracovanie firemných podkladov, interaktívnych katalógov a kvalitná foto-dokumentácia produktov.

> DEFINÍCIA CELKU <

 • názov firmy
 • logotyp (grafická podoba názvu firmy)
 • písmo a firemné farby
 • firemné dokumenty (vizitky, hlavičkové papiere, tabuľky)
 • firemný odev
 • dizajn produktov (obalová grafika)
 • orientačná grafika (označenie budov, navigácia v areáli)
 • firemná grafika (darčekové materiály, tlačoviny, autá)

> PROFITY <

 • komplexnosť a systémovosť
 • prezentácia firemnej originality, jedinečnosti a špecifickosti
 • stabilita a dlhodobé pôsobenie dovnútra aj navonok
 • stotožnenie sa so zamestnancami a spolupracovníkmi
 • prestíž a efektivita v komunikácii a propagácii firmy

> DIZAJN MANUÁL <

 • Súbor pravidiel, ktoré firmu graficky odlišujú od iných potenciálne konkurenčných firiem. Hlavným stavebným kameňom je vizuálny štýl alebo korporátna identita. Ako najefektívnejší marketingový nástroj predstavuje takpovediac tvár a dušu firmy.
 • Identitu firmy určuje v prvom rade logo spoločnosti, vyhotovené vo všetkých potrebných formátoch - bitmapových (pre použitie na webe, pre tlač vizitiek, letákov, hlavičkových papierov) a vektorových (pre výrobu veľkoformátovej reklamy, samolepiek, potlač reklamných predmetov).
 • Jedným z najpoužívanejších prvkov firemnej identity sú firemné vizitky a samozrejmosťou je spracovanie grafického motívu propagačných materiálov akéhokoľvek druhu (od letákov a plagátov cez brožúry a katalógy až po billboardy a reklamné tabule), a tiež grafické návrhy polepov na firemné autá či výklady...

WebKod | Responzívny web dizajn | Jaroslav Cucak

RESPONZÍVNY {WEB}DIZAJN

Webová stránka dnes musí byť optimalizovaná pre všetky zariadenia. Bez responzívneho dizajnu Vás GOOGLE bude ignorovať. Záleží totiž na spôsobe zobrazenia, ktorý korektne funguje na počítačoch, notebookoch, tabletoch aj mobiloch. Aktuálna technika vytvárania responzívnych stránok "mobile first" kladie dôraz na štýly pre mobil, až potom CSS prepísané pre iné zariadenia. Responzívny dizajn je flexibilný a umožňuje prispôsobenie veľkosti a pomeru objektov, písma a obrázkov zariadeniu, na ktorom si návštevník stránku pozerá, či už je to mobilný telefón, tablet, notebook alebo bežný počítač.

WEBSTRÁNKA

od 440 €

WEBSTRÁNKA

Responzívny dizajn, profi redakčný systém WordPress, SSL, URL optimalizácia a nastavenia SEO, nástroje Google...
VIAC

E-SHOP

od 770 €

ONLINE OBCHOD

Trendový editovateľný vzhľad. Profi funkcie, ktoré obslúžite aj sami. Bezplatná aktualizácia, neobmedzený počet produktov...
VIAC

ADMIN

od 30 €

ADMINISTRÁCIA

Webstránka prezentuje aktuálne informácie. Ich správa si vyžaduje znalosť systému a nástrojov editovania webového obsahu...
VIAC

GRAFIKA

od 15 €

GRAFICKÉ PRÁCE

Stratégia odlíšenia sa od konkurencie. Jednotný vizuál firemných tlačív a marketingových prvkov, korporátna identita...
VIAC
Share on facebook
Zdieľať

Navrhujem celkovú logickú štruktúru a funkcionalitu webovej prezentácie podľa aktuálnych štandardov. Pomôžem s prípravou obsahu (texty, fotografie, video) a zapracujem jedinečné kódy podľa predstavy klienta o efektivite i efektnosti jeho webových stránok. Konečná cena firemnej či osobnej prezentácie závisí na stupni obťažnosti architektúry a samozrejme veľkosti webového obsahu. Mikrostránka (e-vizitka) stojí v inej cenovej rovine ako kompletné webové sídlo, portál či eshop (770€+). Publikáciou na internete začne webová stránka žiť svojim životom. Ak postupne zistíte, že potrebujete v obsahu niečo zmeniť, aktualizovať systémové nastavenia či zaistiť bezpečnosť webu, poskytnem asistenčné služby správcu Vášho sídla (30€+ /mesiac).

Vizuálna identita firmy (korporátna identita) – logo, grafické spracovanie firemných podkladov, interaktívnych katalógov a kvalitná fotodokumentácia produktov – to všetko buduje jedinečný imidž firmy a isté posolstvo. Vytvorím logo,  reklamný baner či bilbord, všetky formy tlačovín a návrhy vizitiek pre veľké a zabehnuté firmy aj malé podniky, pre podnikateľov aj živnostníkov. Správne vedený “branding” zväčšuje príjmy a pomáha budovať značku. Grafické návrhy dodám vo finálnej digitálnej forme pre tlač. Kvalitné zadanie a komunikácia pri tvorbe grafického návrhu sú samozrejmosťou (hodinová sadzba 15€).

Mgr. Jaroslav Cucak

Prof. Hlaváča 26
Michalovce, 071 01
+421 902 253 074
IČO: 40011739

info@webkod.sk

© 2021 WEBKOD | MGR. JAROSLAV CUCAK