služba cena
Založenie s.r.o. (vrátane súdnych a notárskych poplatkov) od 265 €
Založenie s.r.o. / viac ako dvaja spoločníci (vrátane súdnych a notárskych poplatkov) od 275 €
Založenie s.r.o. / platcovia (vrátane súdnych a notárskych poplatkov) od 2500 €
Zmena konateľa v s.r.o. (vrátane súdnych a správnych poplatkov) od 99 €
Zmena spoločníka v s.r.o. (vrátane súdnych a správnych poplatkov) od 99 €
Zmena sídla s.r.o. (vrátane súdnych a správnych poplatkov) od 99 €
Zmena osobných údajov v s.r.o. (vrátane súdnych a správnych poplatkov) od 99 €
Zmena obchodného mena s.r.o. (vrátane súdnych a správnych poplatkov) od 99 €
Zmena činnosti podnikania s.r.o. (vrátane súdnych a správnych poplatkov) od 99 €
Ready-made s.r.o. od 350 €
Ready-made s.r.o. bez nutnosti vkladu 5000 € od 500 €
Likvidácia spoločnosti v závislosti na hodnote majetku s.r.o.
Vypracovanie podnikateľského zámeru od 109 €
Podnikateľské a ekonomické poradenstvo od 35 € / hod
Vytvorenie firemného webu od 350 €
Vytvorenie firemného loga od 99 €