Cenové zmeny a reakcie na tieto zmeny

 1. Podnik sa často po vypracovaní cenovej stratégie dostáva do situácie, kedy musí ceny meniť – znižovať ceny alebo zvyšovať ceny. Medzi hlavné dôvody znižovania cien je možné zaradiť:

  • nadbytočnú kapacitu výroby,
  • klesajúci podiel na trhu,
  • získanie dominantného postavenia na trhu prostredníctvom nízkych nákladov,
  • dôsledky ekonomickej recesie.

  Príčinou zvyšovania cien môže byť:

  • nákladová inflácia (podniky zvyšujú ceny viac, než by to zodpovedalo rastu nákladov, pretože očakávajú ďalšiu infláciu),
  • nadmerný dopyt (podnik nestačí uspokojovať svojich zákazníkov).

  V súvislosti so zmenou ceny musí podnik sledovať reakcie na cenové zmeny u viacerých subjektov. Zmena ceny ovplyvní zákazníkov, konkurentov, distribútorov, dodávateľov a môže vyvolať aj reakcie napr. úradov či inej inštitúcie.


  Reakcia zákazníkov sa odráža vo vzťahu medzi cenou a dopytovaným množstvom, ktorý je nepriamo úmerný, t. j. čím je vyššia cena, tým je nižší dopyt a naopak. Konkurencia môže na všetky cenové zmeny reagovať rovnako alebo konkurent bude každú zmenu považovať za novú výzvu a bude na ňu reagovať v súlade s momentálnymi záujmami.


  Reakcia podniku na zmeny cien konkurencie je závislá aj od typu trhu. Na trhoch, ktoré sú charakteristické vysokou homogenitou výroby, podnik musí hľadať spôsob zvýraznenia svojho produktu. Ak toto nedokáže, je nútený sa zmenám konkurenčných podnikov prispôsobiť. Na trhoch s nehomogénnymi výrobkami má podnik oveľa viac možností, ako reagovať na zmeny cien konkurenčných výrobcov:

  • udržať cenu na nezmenenej úrovni,
  • udržať cenu na nezmenenej úrovni a zvýšiť hodnotu,
  • znížiť cenu,
  • znížiť cenu a zvýšiť kvalitu,
  • uviesť na trh lacnú útočnú radu produktov a iné.