Zhrnutie 8

Pojem produkt v marketingu zastrešuje nielen výrobky a služby, ale aj skúsenosti, udalosti, osoby, miesta, vlastnosti, organizácie, informácie a myšlienky. Každý produkt má svoj životný cyklus a pozostáva z viacerých úrovni.


Podniky spravidla ponúkajú svojím zákazníkom škálu produktov. Tá je označovaná ako sortiment výrobkov alebo ako produktový mix – súbor všetkých výrobkov a položiek, ktoré predajca ponúka na predaj svojim zákazníkom. Produktový mix má určitú šírku, dĺžku, hĺbku a zloženie.


Produkty prechádzajú rozličnými etapami, ktoré predstavujú odlišné výzvy, príležitostí, ale aj hrozby. Tieto etapy predstavujú životný cyklus produktu, ktorý pozostáva z piatich hlavných fáz: vývoj a vznik, zavádzanie, rast, zrelosť a pokles.