Zhrnutie 7

Pojem marketingový mix bol prvý krát použitý N. H. Bordenom. Inšpirovaný bol Jamesom Cullitom, ktorý označil marketingového manažéra ako „mix ingrediencií“. Neskôr týchto dvanásť ingrediencií, faktorov spojil E. J. McCarthy do štyroch nástrojov, ktoré sú v súčasnosti známe ako marketingový mix „4P“. Súbor prvkov uspokojacich potreby zákazníkov pod názvom model 4P pozostáva zo správneho produktu, za správnu cenu, so správnou marketingovou komunikáciou, na správnom mieste.


Marketingový mix 4P je aplikovaný na rôzne oblasti. Tým vznikajú viaceré jeho modifikácie, napr. 4C, 5P, 8P a iné.