Zhrnutie 6

Trh spotrebiteľov tvoria koneční spotrebitelia (jednotlivci a domácnosti), ktorí nakupujú výrobky a služby pre osobnú spotrebu.


Spotrebiteľ je jednotlivec, ktorý kupuje výrobky a služby na svoju vlastnú spotrebu, na použitie v rodine, pre člena rodiny, prípadne ako dar pre inú osobu. Proces spotrebiteľského správania pozostáva z piatich krokov, ktorými sú: rozpoznanie problému, hľadanie informácií, hodnotenie alternatív, výber produktu a ponákupné správanie. Miera (ne)spokojnosti ovplyvňuje tendenciu spotrebiteľa produkt kúpiť znovu a tiež informácie poskytované svojmu okoliu, preto je žiaduce dbať na spokojnosť spotrebiteľa v každom kroku procesu spotrebiteľského rozhodovania.