Zadanie 7

Na vybranom produkte popíšte pohľad podniku prostredníctvom 4P a pohľad zákazníka prostredníctvom 4C.


Vyhľadajte ďalšie modifikácie marketingového mixu.