Zadanie 6

Na základe dopytovania identifikujte kroky procesu spotrebiteľského správania zákazníkov vybraného tovaru každodennej potreby a dlhodobej spotreby. Porovnajte ich a určte rozdiely.