Zadanie 4

Vyriešte nasledujúcu úlohu:

  1. a) zakreslite BCG maticu a označte jednotlivé kvadranty,
  2. c) zakreslite pozíciu SPJ a určte stratégiu pre dané. SPJ

SPJ

Rast trhu (odvetvia) v %

Podiel SPJ na trhu

v %

Podiel najväčšieho konkurenta na trhu v %

Vlastný predaj

mil. €

1.

15

18

6

12

2.

3

8

16

18

3.

12

24

4

6

4.

8

3

9

3