Zadanie 3

Spracujte postup pre získanie informácií týkajúcich sa spokojnosti zákazníka u vybraného produktu a jeho predajcu.