Zadanie 2

Vypracujte SWOT analýzu na príklade vybranej výrobného podniku.
Určte vektor, výsledok zakreslite do grafu a spracujte odporúčania na základe výslednej stratégie.