Zadanie 11

Uveďte príklad etickej a neetickej reklamnej kampane vo vybranom médiu