Zadanie 10

Uveďte príklad exkluzívnej, selektívnej a intenzívnej distribúcie. Vyhľadajte ďalšie členenia distribučných ciest.