Trhové umiestňovanie

Výber želanej trhovej pozície vyžaduje spracovanie predstavy o tom, ako by mala byť sformulovaná ponuka podniku v relácii ku ponuke konkurencie.


Trhové umiestňovanie je možné realizovať dvoma spôsobmi. Prvý spočíva v umiestnení svojho podnikania v blízkosti niektorého z existujúcich podnikov a bojovať s týmito podnikmi o zákazníkov. Druhý variant spočíva vo vyvinutí a poskytnutí nového produktu, ktorý ešte nie je v ponuke. Podnik by sa mohol v tomto prípade stať trhovým vodcom, pretože nový výrobok by nemal žiadnych konkurentov. Umiestňovanie produktu je možné aj s využitím ostatných nástrojov marketingového mixu, ale aj prostredníctvom poskytovaných služieb, personálu, imidžu a pod.


Umiestňovanie teda zahŕňa projektovanie takej ponuky podniku, ktorá zaujme zmysluplnú a odlišnú konkurenčnú pozíciu v povedomí cieľových zákazníkov.