Tiráž

Autor:             Ing. Jana JURKOVÁ, PhD.

 

 

 

Recenzenti:   prof. Ing. Vanda LIESKOVSKÁ, PhD.

                        doc. Ing. Beáta GAVUROVÁ, PhD., MBA

 

 

 

© Ing. Jana Jurková, PhD.

 

 

Vydavateľ: Bookman, s.r.o., Prešov

pre Fakultu manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove

 

Grafika:           

 

 

Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto publikácie nesmie byť reprodukovaná, rozširovaná alebo prenášaná akýmkoľvek spôsobom vrátane elektronického, fotografického či iného záznamu bez predchádzajúceho súhlasu jej autora.

 

ISBN 978-80-8165-012-3

EAN 9788081650123