Test 6

1. časť: Označte jednu správnu odpoveď.

 

Proces spotrebiteľského správania pozostáva z ..... krokov.

 1. a) troch,
 2. b) piatich,
 3. c) siedmych,
 4. d) deviatich,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Trh spotrebiteľov tvoria:

 1. a) registrovaní zákazníci,
 2. b) koneční spotrebitelia (jednotlivci a domácnosti),
 3. c) výrobcovia,
 4. d) maloobchod a veľkoobchod,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Nákupné správanie zákazníkov nie je ovplyvňované:

 1. a) kultúrnymi faktormi,
 2. b) sociálnymi faktormi,
 3. c) osobnými faktormi,
 4. d) psychologickými faktormi,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Zákazník čerpá informácie z:

 1. a) rodinných, agentúrnych, verejných a empirických zdrojov,
 2. b) osobných, komerčných, verejných a empirických zdrojov,
 3. c) osobných, komerčných a empirických zdrojov,
 4. d) osobných, novinových, štátnych a empirických zdrojov,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Proces spotrebiteľského správania pozostáva z:

 1. a) rozpoznanie problému, hľadanie informácií, hodnotenie alternatív, výber produktu a ponákupné správanie,
 2. b) rozpoznanie problému, hľadanie informácií, hodnotenie alternatív, výber produktu a spokojnosť s výberom,
 3. c) hľadanie informácií, hodnotenie produktu, hodnotenie značky, výber produktu a ponákupné správanie,
 4. d) výberu produktu, spokojnosť s výberom, nespokojnosť s výberom,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

 

2. časť: Označte všetky správne odpovede.

 

Disponibilný trh zahŕňa:

 1. a) preniknutý trh,
 2. b) potenciálny trh,
 3. c) obsluhovaný trh,
 4. d) trh ako celok,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Spotrebiteľské správanie je proces, kedy jednotlivci a skupiny:

 1. a) nakupujú tovary,
 2. b) používajú tovary,
 3. c) spotrebúvajú tovary,
 4. d) zbavujú sa tovarov,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Nákupné správanie spotrebiteľov ovplyvňujú:

 1. a) geografické faktory,
 2. b) kultúrne faktory,
 3. c) spoločenské faktory,
 4. d) osobné faktory,
 5. e) psychologické faktory.

 

Súčasťou rozhodovacieho procesu spotrebiteľa je:

 1. a) identifikovanie výšky dopytu,
 2. b) hľadanie informácií,
 3. c) výber značky produktu,
 4. d) miera nespokojnosti s produktom,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Zákazník čerpá informácie z:

 1. a) osobných zdrojov,
 2. b) komerčných zdrojov,
 3. c) verejných zdrojov,
 4. d) podnikových zdrojov,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.