Test 4

1. časť: Označte jednu správnu odpoveď.

 

Rozdiel medzi očakávaným objemom predaja plynúcim zo súčasného portfólia a žiaducim objemom predaja, ktorý je súčasťou marketingového plánovania spoločnosti, sa nazýva:

 1. a) potencionál trhu,
 2. b) strategická medzera,
 3. c) kritická medzera,
 4. d) strategická disproporcia,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Intenzívny, integračný a diverzifikačný rast predstavujú:

 1. a) konkurenčné stratégie,
 2. b) rastové stratégie,
 3. c) rozvojové stratégie,

d)alokačné stratégie,

 1. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Rastová stratégia, ktorá počíta s vývojom nového produktu a vstupom na nový trh sa nazýva:

 1. a) intenzívny rast,
 2. b) integračný rast,
 3. c) trhová penetrácia,
 4. d) diverzifikačný rast,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Na horizontálnej osi matice BCG je uvádzaná:

 1. a) miera rastu trhu,
 2. b) relatívny podiel na trhu,
 3. c) ukazovateľ postavenia firmy na trhu,
 4. d) image firmy,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Podnikateľské aktivity SPJ so silnou pozíciou alokované v dynamickom sektore sú:

 1. a) hviezdy,
 2. b) dojná krava,
 3. c) otáznik,
 4. d) pes,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

 

2. časť: Označte všetky správne odpovede.

 

Súčasťou intenzívneho rastu je:

 1. a) existujúci trh / existujúci produkt,
 2. b) existujúci trh / nový produkt,
 3. c) nový trh / nový produkt,
 4. d) nový trh / existujúci produkt,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Súčasťou korporačné strategické plánovanie sú nasledujúce aktivity:

 1. a) analýzu konkurencie,
 2. b) definovanie poslania spoločnosti,
 3. c) určovanie strategických podnikateľských jednotiek,
 4. d) vyhodnocovanie príležitostí k rastu,
 5. e) finančné plánovanie a riadenie cash-flow.

 

General Eletric model pracuje s:

 1. a) konkurenčnou pozíciou,
 2. b) podielom na trhu,
 3. c) atraktívnosť odvetvia,
 4. d) stabilitou podniku,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Stratégia spojenectva:

 1. a) sa odporúča podnikom v atraktívnom prostredí,
 2. b) umožní podniku zväčšiť svoju vnútornú silu,
 3. c) je pre podnik situovaný v nepriaznivom prostredí,
 4. d) ponúka integráciu s inými podnikmi,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Stratégia modifikácie trhu je spojená:

 1. a) so získaním zákazníkov od konkurencie,
 2. b) s menšou spotrebou pri jednom použití,
 3. c) všestranným využitím produktu,
 4. d) častejším používaním produktu,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.