Test 10

1. časť: Označte jednu správnu odpoveď.

 

Distribučné cesty sa delia na:

 1. a) zmluvné a kontraktačné,
 2. b) priame a nepriame,
 3. c) otvorené a uzavreté,
 4. d) operatívne a operačné,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Veľkoobchodník:

 1. a) predáva tovar alebo poskytuje služby ďalším subjektom, ktoré nakupujú produkty na osobnú spotrebu,
 2. b) predáva výhradne tovar a neposkytuje žiadne služby ďalším subjektom, ktoré nakupujú produkty na ďalší predaj,
 3. c) predáva tovar alebo poskytuje služby ďalším subjektom, ktoré nakupujú produkty na ďalší predaj alebo na spracovanie vo výrobe,
 4. d) predáva tovary a poskytuje služby len živnostníkom a fyzickým osobám,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

V rámci vertikálnych distribučných systémov môže ísť o:

 1. a) uzamknuté, administratívne a zmluvné distribučné systémy,
 2. b) uzavreté, administratívne a zmluvné distribučné systémy,
 3. c) uzavreté a otvorené distribučné systémy,
 4. d) priame a nepriame distribučné systémy,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

K trom základným formám distribučnej politiky patrí:

 1. a) intenzívna – extenzívna – selektívna distribúcia,
 2. b) inkluzívna – extenzívna – selektívna distribúcia,
 3. c) intenzívna – exkluzívna – selektívna distribúcia,
 4. d) interná – externá – selektívna distribúcia,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Intenzívna distribúcia sa používa pri:

 1. a) bežnej, nie každodennej potreby,
 2. b) spotrebnom tovare, ktorý je súčasťou bežnej spotreby,
 3. c) pri exkluzívnych tovaroch,
 4. d) pri všetkých typoch produktov a služieb,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

 

2. časť: Označte všetky správne odpovede.

 

Distribúcia:

 1. a) umožňuje prechod iba fyzického práva na produkty z jedného subjektu na iný,
 2. b) umožňuje prechod dispozičného práva na produkty z jedného subjektu na iný,
 3. c) umožňuje prechod fyzického a dispozičného práva na produkty z jedného subjektu na iný,
 4. d) zabezpečuje presun tovaru od výrobcu takým spôsobom, aby zákazník mohol kúpiť produkt v geograficky vhodnom mieste, v požadovanom čase i v množstve,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Exkluzívna (výhradná) distribúcia:

 1. a) je typická malým počtom predajcov s výhradným právom distribuovať produkty podniku,
 2. b) je typická veľkým počtom predajcov,
 3. c) najčastejšie sa používa pri tovaroch, ktoré nie sú v kategórií produktov bežnej spotreby,
 4. d) neodlišuje jednotlivých distribútorov,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Medzi distribučné cesty patrí intenzívna distribúcia, ktorá:

 1. a) využíva malý počet distribútorov,
 2. b) sa snaží pokryť čo najväčšie územie,
 3. c) sa najčastejšie využíva pri tovaroch nie bežnej spotreby,
 4. d) sa najčastejšie využíva pri spotrebnom tovare,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Medzi distribučné cesty patrí exkluzívna distribúcia, ktorá:

 1. a) je typická malým počtom predajcom,
 2. b) sa snaží pokryť čo najväčšie územie,
 3. c) sa najčastejšie využíva pri tovaroch nie bežnej spotreby,
 4. d) sa najčastejšie využíva pri spotrebnom tovare,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Distribučné cesty sa delia na:

 1. a) výhradné a exkluzívne,
 2. b) priame a nepriame,
 3. c) so spotrebným tovarom a priemyselným tovarom,
 4. d) veľkoobchodné a maloobchodné,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.