Test 1

1. časť: Označte jednu správnu odpoveď.

 

Výrobková koncepcia predpokladá, že zákazníci si budú vyberať produkty, ktoré:

 1. a) majú najnižšiu cenu,
 2. b) sú široko dostupné,
 3. c) poskytujú najvyššiu kvalitu,
 4. d) majú akciovú cenu,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Marketingová koncepcia charakteristická svojim výlučným zameraním na zákazníka sa nazýva:

 1. a) výrobná koncepcia,
 2. b) marketingová koncepcia,
 3. c) výrobková koncepcia,
 4. d) predajná koncepcia,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Reaktívna marketingová orientácia je zameraná na vyhľadávanie a uspokojovanie:

 1. a) nevyjadrených potrieb zákazníka,
 2. b) potrieb zákazníka, ktorí si zákazník uvedomuje,
 3. c) latentných potrieb zákazníka,
 4. d) potenciálnych požiadaviek zákazníka,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Proaktívna marketingová orientácia je zameraná na vyhľadávanie a uspokojovanie:

 1. a) vyjadrených potrieb zákazníka,
 2. b) potrieb zákazníka, ktorí si zákazník uvedomuje,
 3. c) latentných potrieb zákazníka,
 4. d) dopytu zákazníka,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Spoločensky zodpovedný marketing sa orientuje na uspokojovanie
potrieb ... subjektov.

 1. a) 1,
 2. b) 2,
 3. c) 3,
 4. d) 4,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

 

2. časť: Označte všetky správne odpovede.

 

Medzi koncepcie, ktoré podniky využívajú pre svoje marketingové aktivity patria:

 1. a) výrobná koncepcia,
 2. b) výrobková koncepcia,
 3. c) predajná koncepcia,
 4. d) marketérska koncepcia,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Spoločensky zodpovedný marketing sa orientuje na uspokojovanie potrieb:

 1. a) zákazníka,
 2. b) podniku,
 3. c) celej spoločnosti,
 4. d) ekologických aktivistov,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

K holistickej marketingovej koncepcií nepatrí:

 1. a) sociálny marketing,
 2. b) interný marketing,
 3. c) integrovaný marketing,
 4. d) integrálny marketing,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

K holistickej marketingovej koncepcii patria:

 1. a) sociálny marketing,
 2. b) interný marketing,
 3. c) integrovaný marketing,
 4. d) integrálny marketing,
 5. e) žiadna z odpovedí nie je správna.

 

Cieľom vzťahového marketingu je:

 1. a) vybudovať vzájomne výhodné dlhodobé vzťahy s kľúčovými partnermi,
 2. b) vytvoriť vzťah podniku k predávanému výrobku,
 3. d) vybudovať správny typ vzťahov so správnymi skupinami,
 4. e) žiadna z odpovedí nie je správna.