Marketingová stratégia

Na úrovni funkčného riadenia podniku sa vypracovávajú funkčné stratégie prislúchajúce rôznym činnostiam, funkciám ako vývoj, výroba, financie, ľudské zdroje a aj marketing. Medzi najdôležitejšie stratégie patria marketingová, technologická a zdrojová stratégia.


Marketingová stratégia predstavuje postup, pomocou ktorého dosiahne podnik svoje marketingové ciele. Formulácia marketingovej stratégie je jedným z najkritickejších a najzložitejších elementov celého marketingového procesu.