Stabilizačné a útlmové stratégie

Podnik sa okrem plánovania nových podnikateľských aktivít musí venovať aj stabilizácii súčasných podnikateľských aktivít a likvidácii nerentabilných podnikateľských aktivít. Stabilizačná stratégia sa využíva zvyčajne len počas krátkeho obdobia a presadzujú ju väčšinou podniky v zrelých odvetviach. Stabilizačná stratégia je aj neutrálnou stratégiou (podnik je spokojný so súčasným stavom). Jej dlhodobé uplatňovanie by mohlo viesť k zraniteľnosti spôsobenej konkurenciou.


Odchod z daného podnikania sa uskutočňuje prostredníctvom útlmových stratégií, ktoré môžu mať formu deinvestície (separáciu niektorej súčasti) alebo likvidácie (definitívne ukončenie činnosti).