Prispôsobovanie ceny

 1. Firma spravidla nestanovuje jedinú cenu, ale celú škálu cien, v ktorých sa odráža geografické prispôsobenie ceny dopytu a nákladov, prispôsobenie sa jednotlivým trhovým segmentom, dĺžka poskytovaných úverov, veľkosť objednávok a iné faktory.


  Na základe uvedených faktorov je možné identifikovať niekoľko rôznych stratégií prispôsobovania ceny. Prvou z nich je tvorba ceny z geografického hľadiska. Podnik sa rozhoduje, aké ceny bude uplatňovať voči zákazníkom v jednotlivých lokalitách a krajinách.


  Prispôsobovanie ceny je možné aj s využitím rôznych cenových zvýhodnení a zliav:

  1. hotovostné zľavy – zníženie ceny pre kupujúcich, ktorí ihneď platia svoje účty,
  2. hromadné zľavy – poskytujú sa zákazníkom, ktorí kupujú veľké množstva tovaru,
  3. funkčné zľavy (obchodné zľavy) – ponúkajú výrobcovia účastníkom distribučného reťazca za plnenie určitých funkcií, napr. predaj, skladovanie, vedenie záznamov,
  4. sezónne zľavy – sú poskytované zákazníkom, ktorí nakupujú tovar mimo sezónu,
  5. odpočty (náhrady) – ide o odpočty ceny starého tovaru od ceny novonakupovaného tovaru.

  Často využívanou cenovou stratégiou je aj propagačná tvorba cien, napr. tvorba cien pre zvláštne príležitosti, financovanie s nízkym úrokom, predĺžené termíny splácania či psychologická zľava. Stratégia propagačných cien je riskantná. Ak zapôsobí, konkurenti ju rýchlo kopírujú a prínos pre podnik sa tým stráca, a ak nezapôsobí, podnik má zvýšené náklady.


  Diskriminačná cenová tvorba vzniká vtedy, ak podnik predáva svoj výrobok za dve alebo viac rozdielnych cien, ktoré nie sú úmerné vzniknutým nákladom. Diskriminačná cenová tvorba má niekoľko foriem:

  1. tvorba cien pre rôzne segmenty – rôznym skupinám zákazníkov sú účtované rôzne ceny za rovnaký produkt,
  2. tvorba cien pre rôzne varianty výrobkov – rôzne varianty toho istého výrobku majú rozdielne ceny, ktoré sa však nelíšia proporcionálne vzhľadom k nákladom,
  3. tvorba cien v závislosti na imidžu – rozdielne ceny pre rovnaký výrobok v závislosti na vzhľade alebo imidžu finálneho výrobku,
  4. tvorba cien podľa miesta – rovnaké produkty majú v rôznych miestach rôznu cenu, i keď náklady ponuky sú pre každé miesto rovnaké,
  5. tvorba cien podľa obdobia – ceny sa menia v závislosti na ročnom období, na konkrétnej časti dňa alebo na hodine.