Produktový mix

Produktový mix predstavuje súbor všetkých výrobkov a položiek, ktoré predajca ponúka na predaj svojim zákazníkom. Nazýva sa aj sortiment výrobkov. Produktový mix má určitú šírku, dĺžku, hĺbku a zloženie.


Šírka produktového mixu udáva, koľko rôznych výrobkových radov podnik produkuje. Výrobkový rad je pritom vnímaný ako skupina výrobkov, ktoré sú spolu tesne spojené, pretože plní obdobné funkcie, predávajú sa rovnakým skupinám zákazníkov, prechádzajú rovnakými distribučnými cestami a patria do rovnakej cenovej skupiny. Dĺžka prezentuje celkový počet položiek vo výrobkovom rade a hĺbka vyjadruje koľko variantov výrobku je v každej výrobkovej rade ponúkané. Tesnosť väzieb medzi jednotlivými výrobnými radami, ich finálnym použitím, výrobnými požiadavkami, distribučnými cestami a inými požiadavkami vyjadruje konzistencia produktového mixu.