Produkt

Produktom môže byť všetko, čo môže byť ponúknuté na trhu za účelom uspokojenia potrieb a prianí. Produktom môže byť výrobok, služba, ale aj skúsenosti, udalosti, osoby, miesta, vlastnosti, organizácie, informácie a myšlienky. Na produkt je možné sa pozerať aj zo strany kupujúceho. Vtedy je produkt vnímaný ako taký predmet alebo výkon, ktorý je schopný uspokojiť jednu potrebu alebo splniť jedno želanie.


Výrobky môžu byť klasifikované na základe viacerých kritérií. Základnou je klasifikácia produktov na spotrebné (tovary každodennej potreby, tovary dlhodobej spotreby) a priemyselné tovary. Každý produkt pozostáva z niekoľkých úrovní, ktoré predstavujú istú hierarchiu hodnôt pre zákazníka a má svoj životný cyklus.