Spotrebiteľské trhy a proces spotrebiteľského správania

Vo všeobecnosti je trhy možné klasifikovať na spotrebiteľské trhy, trhy organizácií, nazývané aj priemyselné trhy alebo B2B trhy a vládne trhy, ktoré zahŕňajú napr. nemocnice, väznice, domovy pre dôchodcov, školy a iné.


Trh spotrebiteľov tvoria koneční spotrebitelia (jednotlivci a domácnosti), ktorí nakupujú výrobky a služby pre osobnú spotrebu. Súčasťou analýzy spotrebiteľského trhu je zistiť:

  • kto tvorí trh (držitelia; Occupant),
  • čo trh kupuje (predmety; Objects),
  • prečo (účel; Objectives),
  • kto sa podieľa na nakupovaní (organizácie; Organization),
  • ako trh kupuje (operácie; Operation),
  • kedy (príležitosti; Opportunities),
  • kde (odbytište; Outlets), ktoré sú nazývané aj „7O“ trhu.

Súčasťou analýzy spotrebiteľského trhu je aj skúmanie spotrebiteľského správania a faktorov, ktoré ho ovplyvňujú.