Model 4S

Webová marketingová stratégia využíva odlišné nástroje a komponenty ako tradičný marketing. Model 4S (web-marketing model) je marketingovou stratégiou aplikovanou na produkty predávané prostredníctvom internetu. Tvoria ho nasledujúce nástroje:

  1. rozsah (Scope),
  2. webová stránka (Site),
  3. synergia (Synergy),
  4. systém (System).

Predstavujú základnú platformu pre komunikáciu, interakciu a proces transakcie podniku so svojimi web zákazníkmi. Základným cieľom webovej stránky je dosiahnutie kontaktu s online cieľovým trhom a vytvorenie značky online podniku či organizácie. Model 4S prináša akýsi návod ako naplánovať a implementovať webovú marketingovú stratégiu. Nevyhnutné je, aby bola v súlade s podnikovou stratégiou, čo je predpokladom vytvorenia synergického efektu. Webová marketingová stratégia musí byť postavená na plne funkčnej webovej stránke.