Model 4P

Súbor prvkov uspokojacich potreby zákazníkov pod názvom model 4P predstavuje filozofiou, ktorej cieľom je poskytnúť správny produkt, za správnu cenu, so správnou marketingovou komunikáciou, na správnom mieste. K základným zložkám marketingového mixu patria:

  • produkt, ktorý sa ponúka zákazníkom,
  • cena, za ktorú sa produkt predáva,
  • miesto alebo distribúcia, pomocou ktorej sa produkt stáva dostupným pre zákazníka,
  • komunikácia, ktorá zákazníkov oboznamuje s produktom.

Zložky marketingového mixu tvoria samostatné submixy marketingového mixu.


Tabuľka 3 | Marketingový mix 4P


Marketingový mix 4P

Produkt

Cena

Komunikácia

Distribúcia

rozmanitosť produktu

cenníková cena

podpora predaja

distribučné cesty

kvalita

zľavy

reklama

pokrytie

dizajn

zrážky

osobný predaj

sortiment

vlastnosti

platobné podmienky

public relation

lokality

značka

úverové podmienky

priamy marketing

zásoby

balenie

   

doprava

veľkosť

     

služby

     

záruka

     

V rámci produktu sa teda rozhoduje, aké výrobky a služby budú vyrábané, resp. aké marketingové entity budú poskytované, v akých cenách budú predávané, akým spôsobom sa dostanú k zákazníkovi (distribúcia) a tiež, akým spôsobom bude zákazník stimulovaný k nákupu (marketingová komunikácia).