Model 4P

Lauterborn (1990) bol jedným z kritikov modelu „4P“. Pohľad na marketingový mix iba zo strany podniku nie je podľa neho úplný a je potrebné ho doplniť aj o pohľad zákazníka.


Tabuľka 4 Model 4P verzus model 4C


Model 4P

Model 4C

Product (Produkt)

Price (Cena)

Place (Marketingová distribúcia)

Promotion (Marketingová komunikácia)

Customer Value (Hodnota pre zákazníka)

Cost to the Customer (Náklady pre zákazníka)

Convenience (Pohodlie, resp. dostupnosť)

Communication (Marketingová komunikácia)

 

Navrhol model „4C“, ktorý zahŕňa hodnotu pre zákazníka (customer value), náklady pre zákazníka (cost to the customer), pohodlie zákazníka (convenience) a marketingovú komunikáciu (communication).


Hodnota pre zákazník v sebe zahŕňa vytváranie hodnoty na základe potrieb a požiadaviek zákazníka a tiež vytváranie vzťahov so zákazníkom (relationship). Podnik by sa mal zamerať aj na to, čo zákazníka stojí získanie, resp. používanie a vlastnenie daného produktu s príslušnou hodnotou, nielen samotná cena produktu. Pohodlie, resp. dostupnosť produktu pre zákazníka zahŕňa skutočnosť, ako ľahko je produkt dostupný zákazníkovi. Aká distribučná cesta je pre spoločnosť jednoduchšia, je záležitosťou podniku, nie zákazníka. Marketingová komunikácia by mala byť zameraná na počúvanie a učenie sa (listening and learning) namiesto na rozprávanie a predávanie (telling and selling). Takýto spôsob realizácie marketingovej komunikácie je zameraný na budovanie vzťahov so zákazníkmi