Distribúcia

Distribúcia je jedným z nástrojov marketingového mixu, ktorý je často označovaný aj ako miesto (Place). Jej zmyslom je zabezpečiť presun tovaru od výrobcu takým spôsobom, aby zákazník mohol kúpiť produkt v geograficky vhodnom mieste, v požadovanom čase i v množstve. Distribúciu je možné vnímať aj ako aktivitu, ktorá umožňuje prechod fyzického a dispozičného práva na produkty z jedného subjektu na iný.